สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า

สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
21-62 ปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด

สมัครขอสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า วงเงินสูงอนุมัติไว

หากประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้า รับเงินรายวันไม่ได้เข้าบัญชีรายเดือน คงกังวลใจในการขอสินเชื่อเพื่อต่อเติมกิจการร้านค้า หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าได้เห็นถึงความต้องการของเงินทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้า แล้วหากต้องการสมัครไทยเครดิตเช็คบูโรไหมคำถามที่หลายคนให้ความสนใจจากกระทู้ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย pantip บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลประกอบการสมัครใช้งานแล้ว ติดตามอ่านกันได้เลย

สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้ามีดีอย่างไร ทำไมพ่อค้าแม่ค้าต้องสมัครใช้บริการ

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายออกแบบสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยวงเงินสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้าสูงสุดกว่า 200,000 บาท ซึ่งเป็นสินเชื่อแบบทบทวนต่ออายุ ในอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สมัครใช้งานได้สะดวกไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

พ่อค้าแม่ค้าที่สนใจสมัครสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปีหรือไม่เกิน 60 ปี กู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเท่านั้น และผู้ขอกู้สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า ต้องมีสถานประกอบการและที่อยู่ติดต่อได้อย่างชัดเจน รวมถึงที่ตั้งของกิจการร้านค้าต้องอยู่ห่างจากสาขาไม่เกิน 15 กิโลเมตร ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้เป็นคุณสมบัติหลักในการขอกู้เงินธนาคารไทยเครดิต

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า

ผู้สมัครสินเชื่อไทยเครดิตต้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) เอกสารแสดงการสมรส (ถ้ามี) สำนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก หลัก ๆ ของเอกสารประอบการสมัครสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า

สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าไทยเครดิตเช็คบูโรไหม

สำหรับใครที่ต้องการสมัครสินเชื่อนาโนพ่อค้าแม่ค้า ต้องเป็นผู้มีประวัติทางการเงินที่ดี ละไม่มีหนี้เสียเกินไป เพราะสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า เป็นสินเชื่อที่เช็คเครดิตบูโรก่อนอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าประเภทสินเชื่อจากสินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า เป็นสินเชื่อที่ระยะเวลาการอนุมัติวงเงินค่อนข้างไว หากเอกสารครบ คุณสมบัติตรงตามความต้องการ สินเชื่อก็อนุมัติรับเงินไวภายใน 1 วันทำการ

จากข้อมูลที่นำมาชี้แนะนำในบทความนี้ หากเป็นคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า และอยากขยับขยายกิจการ แต่ไม่รู้จะสมัครขอสินเชื่อที่ไหนดี สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าจากธนาคารไทยเครดิต ที่พัฒนาออกแบบเพื่อให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงวงเงินกู้ได้อย่างง่าย หากใครที่สนใจสมัครสินเชื่อแม่ค้า และมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขอเพิ่มวงเงินธนาคารไทยเครดิต สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารไทยเครดิต 02-697-5454

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 20% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 60 เดือน
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด
Scroll to Top