เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล

เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล

รายได้ผู้กู้
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
17-70 ปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 36 เดือน

อนุมัติง่ายได้เงินไวต้องเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล

ในปี 2566 เศรษฐกิจโลกกำลังเป็นขาลง การทำธุรกกิจไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนอย่างที่เคย งานก็น้อย เงินเดือนก็ไม่มาก แต่ค่าใช้จ่ายบานตะเกียง ทำเอาใครๆ ก็อยากขอสินเชื่อกันทั้งนั้น แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ ยังดีที่มีเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่เป็นเหมือนที่พึ่งของคนวัยทำงานของปี 2566

จุดเด่นของเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบุคคลนั้นมีของหลายเจ้าที่เปิดให้บริการ แต่เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลนั้นมีข้อดีมากกว่าสินเชื่อบุคคลเจ้าอื่นหลายประการ เปิดโอกาสให้คนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งได้ไม่ยาก โดยเงินด่วนเฮงลิสซิ่งนั้นมีจุดเด่นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 • เงินด่วนเฮงลิสซิ่งแค่มีรายได้เดือนละ 7,000 บาท ก็สามารถกู้ได้แล้ว
 • สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งโดยให้วงเงินสูงสุดถึง 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 45,000 บาท 
 • เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36 งวด ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปีแบบลดต้นลดดอก
 • เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล ไม่ต้องมีทรัพย์สินค้ำประกัน
 • เอกสารน้อย ไม่ยุ่งยาก
 • เงินด่วนเฮงลิสซิ่งไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 
 • สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล นั้นก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อน แถมยังเปิดกว้างมากกว่าบริษัทสินเชื่ออื่นๆ อีกด้วย ทำให้ใครๆ ก็สามารถยื่นกู้ได้ หากคุณสนใจอยากสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณมีคุณสมบัติดังต่อไป ก็สามารถยื่นกู้ได้แล้ว

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 1770 ปี (รวมระยะเวลาผ่อนชําระ อายุไม่เกิน 75 ปี)
 • มีรายได้ประจำต่อเดือน 7,000 บาทขึ้นไป ต้องนำหนังสือรับรองเงินเดือนมาแสดงด้วย
 • มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน พักงาน หรือระหว่างพิจารณาโทษ
 • ผู้ขอสินเชื่อเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล ต้องพักอาศัยอยู่ที่บ้านปัจจุบันหรือบ้านตามทะเบียนบ้านและสถานที่ทำงาน ระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตรจากสาขาที่ขอสินเชื่อ
 • ผู้ขอสินเชื่อเงินด่วนเฮงลิสซิ่งต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ PLoan แบบไม่มีหลักประกันรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอสินเชื่อเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล

สำหรับใครที่คิดว่าเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลนั้นตอบโจทย์การใช้เงินของคุณ ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน เพื่อดำเนินการขอสินเชื่อที่สาขาได้เลย

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลมาด้วย
 • สลิปเงินเดือน ฉบับจริง/สำเนาจากฉบับจริง ย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด หรือ หลักฐานการเดินบัญชีย้อยหลังกับธนาคาร 6 เดือน

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลออนไลน์ ได้ที่ www.hengleasing.com หรือ สอบถามทางเจ้าหน้าที่สาขาของบริษัท เฮงลิสซิง แอนด์แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ ผ่าน Call Center 1361

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้ผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 20% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 60 เดือน
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด
Scroll to Top