สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-59 ปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 72 เดือน
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 48 เดือน
รายได้ผู้กู้
30,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-64 ปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 60 เดือน
รายได้ผู้กู้
80,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
25-59 ปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 60 เดือน
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 36 เดือน
รายได้ผู้กู้
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
17-70 ปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 36 เดือน

2023สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดคุณสมบัติของผู้กู้ที่จะทำให้อนุมัติง่าย 

ความต้องการสำหรับการขอสินเชื่อส่วนบุคคลปี 2566 นั้นมีจำนวนไม่น้อย ผู้ที่ยื่นขอกู้ก็คาดหวังว่าจะได้รับการพิจารณาจากสินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถให้อนุมัติง่าย จึงถามกันมาเยอะว่าสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดคือที่ไหน ซึ่งโดยหลักการแล้วธนาคารจะพิจารณาการขอสินเชื่อจากคุณสมบัติ เช่น อายุของผู้กู้ ที่มาของรายได้ จำนวนรายได้ต่อเดือน ภาระหนี้เดิม เครดิตเดิมจากการกู้ในอดีตและเอกสารรายได้ของผู้กู้เป็นสำคัญ ดังนั้นถ้าจะถามว่าสินเชื่ออนุมัติง่ายขึ้นอยู่กับอะไร เราจะต้องมาดูเงื่อนไขการพิจารณาของธนาคารกัน ถ้าต้องการเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดก็ต้องเลือกสินเชื่อที่เรามีคุณสมบัติตรงกับที่ธนาคารได้กำหนดเอาไว้โอกาสของการอนุมัติก็จะง่ายขึ้น

สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดลองมาพิจารณากันดู


เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับการยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด มาดูเงื่อนไขของการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกันว่าแต่ละธนาคารตั้งข้อกำหนดอะไรไว้บ้างสำหรับการขอสินเชื่อ

  • สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช จาก CMIB เป็น สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2566 พิเศษดอกเบี้ย 9.99%ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน คุณสมบัติเบื้องต้น อายุ 21 – 60 ปี มีรายได้จากงานประจำ เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินอนุมัติอยู่ 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
  • สินเชื่อบุคคลซิตี้ สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ จากซิตี้แบงค์ โปรแกรม สำหรับพนักงานประจำรายได้ 30,000 บาท หรือถือบัตรซิตี้หรือยูโอบีรับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส สินเชื่อออนไลน์ อนุมัติไวภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ ผู้กู้ต้องอายุ 20-64 ปี และถือสัญชาติไทยเท่านั้น  มีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำสุด 15 – 25% ต่อปี ชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดคงเหลือหรือจะแบ่งจ่ายเท่า ๆ กันตามกำหนดสัญญาก็ได้

จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขการพิจารณาของแต่ละสินเชื่อก็จะต่างกันไปผู้กู้ต้องเลือกสินเชื่อที่ตรงกับคุณสมบัติตัวเอง รับรองได้ว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดในการขอยื่นสินเชื่อแน่นอน

สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดธนาคารไหนดี คำตอบอยู่ที่ตัวผู้กู้เป็นสำคัญ

ผู้กู้ที่ต้องการยื่นกู้และต้องการได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ต่างก็อยากได้การพิจารณาจากสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดกันทุกคน แต่ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดีแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่สำคัญก็คือคุณสมบัติของผู้ก็และประวัติเครดิตในอดีต รวมไปถึงภาระหนี้ในปัจจุบันด้วยว่าสามารถทำให้มั่นใจได้หรือไม่ว่าจะชำระหนี้ได้ตรงเวลา ธนาคารจึงจะอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้นสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด 2566ก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาคุณสมบัติของธนาคารกับผู้กู้เป็นหลักนั่นเอง

Scroll to Top