สินเชื่อถูกกฎหมายอาชีพอิสระ

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 20 ปี
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 14% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 60 เดือน
รายได้ผู้กู้
7,500 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 60 เดือน
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
30,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 22% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่เกิน 36 เดือน

2023สินเชื่อถูกกฎหมายอาชีพอิสระไม่มีเงินเดือนประจำก็ยื่นขอกู้ได้

เมื่อโลกของการทำงานเปิดกว้างมากขึ้นอาชีพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย แต่เดิมก็ปล่อยสินเชื่อนั้นจะตั้งคุณสมบัติสำหรับผู้ที่รายได้จากเงินเดือนประจำเป็นหลัก ทำให้ผู้ที่ทำงานอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีรายได้เป็นเงินเดือน ขาดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อเมื่อต้องการกู้เงินทำให้ต้องไปใช้เงินนอกระบบ แต่ตอนนี้ได้มีสินเชื่อถูกกฎหมายอาชีพอิสระเป็นแหล่งเงินกู้ถูกกฏหมายจากสถาบันการเงินและธนาคารที่มีชื่อเสียงทำให้ผู้ประกอบเชีพอิสระสามารถยื่นขอสินเชื่อได้และนอกจากนั้นด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่ทำให้ระบบการพิจารณาสินเชื่อทำได้รวดเร็วขึ้นสินเชื่ออาชีพอิสระล่าสุดสามารถตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาการอนุมัติได้เร็วเรียกได้ว่าสินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันทีถูกกฎหมายดีกว่าจะไปใช้เงินกู้นอกระบบที่อ้างว่าเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโรที่อาจจะมีดอกเบี้ยสูงใช้คืนเท่าไรเงินต้นก็ไม่หมดสักที ถือว่าได้ว่าเป็นข่าวดีของอาชีพอิสระที่สามารถขอสินเชื่อถูกกฎหมายอาชีพอิสระได้แล้ว

2566แนะนำสินเชื่อถูกกฎหมายอาชีพอิสระมีที่ไหนให้บริการบ้าง

สำหรับสถาบันการเงินและธนาคารที่เปิดให้บริการสินเชื่อถูกกฎหมายอาชีพอิสระนั้นมีอยู่หลายแห่งซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีขอกำหนดของคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อที่ต่างกันออกไป

  • สินเชื่อ Xpress Loan ของกสิกรไทย สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชัน K Plus ก็สามารถกู้เงินอาชีพอิสระได้ โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ หรือให้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน ไม่กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน สามารถนำเงินไปใช้ส่วนตัวหรือลงทุนในกิจการ
  • สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช ธนาคาร UOB รายได้ประจำต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป ก็ยื่นขอได้ผ่านทางออนไลน์ อนุมัติเร็วเป็นสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายที่มีความพิเศษ ถ้าเรานำเงินออกใช้แล้วคืนภายใน 7 วัน จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอีกด้วย
  • สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นสินเชื่อถูกกฎหมายอาชีพอิสระที่สมัครได้ผ่านแอพ SCB Easy ให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ได้ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน 

สมัครสินเชื่อถูกกฎหมายอาชีพอิสระที่ไหนอนุมัติง่ายที่สุด

เมื่อเรายื่นขอสินเชื่อไปก็ต้องอยากให้ได้รับการอนุมติ แน่นอนผู้กู้ก็อยากจะรู้ว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ 2566 ซึ่งความจริงแล้วการขอสินเชื่อถูกกฎหมายแหล่งเงินกู้นั้นจะพิจารณาจากคุณสมบัติผู้กู้เป็นหลักและประวัติการกู้ในอดีตด้วยถ้าผู้กู้ที่ขอสินเชื่ออาชีพอิสระ 2566เป็นผู้กู้ที่ประวัติการชำระหนี้ที่ตรงเวลา คุณสมบัติในการขอกู้ตรงกับที่ธนาคารกำหนดก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอน

Scroll to Top